Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Anh Hoạt
  • Địa chỉ: Hà Nội
  • Diện tích thiết kế: 47 m2 – 1 phòng ngủ
  • Chất liệu gỗ: Gỗ công nghiệp
  • Phong cách thiết kế: MAVERICK