BẠN ĐANG GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC:

— Xác định mức độ cần cải tạo?

— Lên kế hoạch chi tiết ?

— Tiến độ hoàn thiện?

— Dự trù các khoản chi phí chi tiết? Sợ phát sinh??

— Lựa chọn đơn thiết kế – vị thi công uy tín ?

Đừng ngừng ngại hãy nhắn_tin cho chúng tôi để các “phù thủy” gia của chúng tôi tư vấn kinh nghiệm cải tạo nhà cũ thành mới cũng như lên phương án và báo giá chi tiết.

Báo giá sơ bộ: https://noithatakina.com/index.php/bao-gia-cai-tao-sua-chua/

Hoặc xem những ý tưởng  được chúng tôi diễn họa trên Youtube.