Địa điểm: Thạch Thất , Hà Nội

Với tổng diện tích là 560m2

Diện tích xây dựng 200m2

Cre…. : 365 Design

__________